Arxiu de setembre de 2010

Professors i Professores de L’Escola de Música de Capellades 2017-2018

» Escrit en Professors per frederic a les 11:00

Professor

Instrument

Marta Carceller

violí i viola

Joan Miquel Giro

Trompeta

Oriol Prat

llenguatge musical, piano, harmonia

Cecili Ruedas

guitarra

Albert Folch,

cant

Jordi Gabarró,

bateria

Eduard Mañé,

trombó

Ricard Morros,

clarinet

Frederic Prat,

llenguatge musical i flauta

Esther Sabaté,

saxo

Montserrat Sabater

llenguatge musical i piano

Eva Sabater,

llenguatge musical i piano

Gabriela Van Reeken,

violoncel

Cursos que es poden cursar al centre.

» Escrit en Assignatures, General per frederic a les 10:56

ESCOLA DE MÚSICA DE CAPELLADES

Cursos de llenguatge musical, instrument, música de cambra, cant coral i orquestra que es poden cursar en aquest centre ,autoritzats i reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

A partir dels quatre anys d’edat:

NIVELL ELEMENTAL

· Sensibilització

· Iniciació

· Preliminar

· De primer a quart curs de grau elemental segons LOGSE, i Iniciació al grau mitjà

NIVELL MITJÀ

· De primer a quart curs de nivell mitjà (autoritzats)

· Cinquè i sisè de nivell mitjà per els que volen aprofundir o preparar-se per futurs estudis superiors.

Des de l’Escola s’aconsella arribar fins a quart de nivell mitjà per poder gaudir, interpretar i entendre la música amb una certa fluïdesa. Creiem que per ser un bon amateur, que en general es el perfil d’alumnat en que ens movem a la nostra escola, s’hauria de poder arribar fins a quart de nivell mitjà.

La música ha d’anar acompanyada d’una bona lectura ritmica-melòdica, d’un anàlisi, d’uns coneixements d’harmonia per poder gaudir-ne a través d’un instrument.

Els cursos de cinquè i sisè de grau mitjà son per endinsar-se en l’anàlisi musical per poder ser un molt bon amateur o per preparar-se per un grau superior, i en cada cas ja es rep un treball més personalitzat.